&nbps;
Apie leidyklą
Leidykla įsteigta 1999 m. spalio 24 d. - Šiaulių universiteto Senato nutarimu reorganizuota iš Šiaulių universiteto padalinio į viešąją įstaigą Šiaulių universiteto leidyklą. Steigėjai - Šiaulių universitetas ir UAB Šiaulių knygrišykla. Įstaigoje dirba 7 darbuotojai. Kasmet leidykla parengia ir išleidžia per 100 mokomosios, pedagoginės, mokslinės literatūros leidinių.

Paslaugos
Mokomosios, pedagoginės, mokslinės, muzikinės ir kt. literatūros rengimas spaudai, leidyba ir pardavimas.
Logotipų, firminių ženklų, emblemų, blankų, lankstinukų, kalendorių projektavimas ir leidyba.

Kontaktai
VšĮ Šiaulių universiteto leidykla
    Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai
    Tel./faks. (8-41) 52 09 80
    El. paštas

Knygynas
    P. Višinskio g. 25, 76351 Šiauliai
    Tel. (8-41) 59 57 26